Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2440/84981
Type: Journal article
Title: Progesteron ter preventie van vroeggeboorte
Author: Lim, A.
Mol, B.
Bruinse, H.
Citation: Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 2010; 154(36):A1730
Publisher: Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Issue Date: 2010
ISSN: 0028-2162
Statement of
Responsibility: 
Arianne C. Lim, Ben Willem J. Mol en Hein W. Bruinse
Abstract: Sinds de ontdekking van progesteron wordt onderzocht of toediening van exogeen progesteron vroeggeboorte kan voorkomen. In 2003 werden 2 trials gepubliceerd die een positief effect lieten zien van progesteron bij de preventie van herhaalde vroeggeboorte. Recentere gegevens ondersteunen deze bevindingen echter niet. Bij meerlingzwangerschappen lijkt het gebruik van progesteron het aantal vroeggeboortes niet te verminderen. De resultaten van progesteron bij vrouwen met een asymptomatische korte cervix zijn veelbelovend, maar in deze groep moet meer onderzoek gedaan worden. = Since the discovery of progesterone researchers have studied whether administration of exogenous progesterone can prevent preterm birth. Two trials were published in 2003 that showed a positive effect of progesterone with regard to the prevention of recurrent preterm birth. However, more recent data do not support these findings. In multiple pregnancies the use of progesterone does not seem to reduce the number of preterm births. The results in pregnant women with asymptomatic shortening of the cervix are promising, although more research is needed in this group.
Description: English title: Progesterone for prevention of preterm delivery: only in trial setting
Rights: Copyright status unknown
RMID: 0020138880
Appears in Collections:Obstetrics and Gynaecology publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.